skip to Main Content
Elitis - E-novicke - PKP6

Vlada RS: Šesti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (#PKP6)

Vlada je objavila Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 oziroma t. i. #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni covid-19. Zakon je Vlada že poslala v obravnavo in sprejem v Državni zbor RS.

Vrednost #PKP6: milijarda evrov

Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (#PKP6)Povezava

Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

Sprejetje novega paketa ukrepov je potrebno zaradi ponovne razglasitve epidemije. Nekatere ukrepe je potrebno dopolniti (predvsem iz petega paketa, saj so bili sprejeti pred razglasitvijo epidemije), nekatere ponovno aktivirati (npr. subvencije podjetjem za čakanje zaposlenih na delo), nekatere pa podaljšati (npr. subvencioniranje skrajšanega delovnega časa).,

Vir: GZS

Back To Top