skip to Main Content

Davčno svetovanje in davčni pregledi

Strankam nudimo celovito in ažurno davčno svetovanje z najrazličnejših davčnih področij. Davčni svetovalci strankam dajejo nasvete za preventivno delovanje in reševanje davčnih problemov.

Elitis - Davčno svetovanje in davčni pregledi

V okviru davčnega svetovanja ponujamo strankam širok spekter storitev na področjih:

 • Svetovanja in priprave davčnih napovedi in obračunov.
 • Sodelovanje v davčnih inšpekcijskih postopkih.
 • Reševanje tekoče davčne problematike in posvetovanje o davčnih vidikih načrtovanih poslovnih transakcij.
 • Pregled ustreznosti transfernih cen in priprava ustrezne dokumentacije o transfernih cenah.
 • Priprava ugovorov na izračun dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb.
 • Davčna pomoč pri statusnih preoblikovanjih.
 • Urejanje statusa davčnega rezidenstva.
 • Davčno načrtovanje.
 • Storitev davčnega skrbnega pregleda poslovanja ter druge storitve s področja davkov (kot npr. prijava finančnega računa v tujini, pridobitve davčne številke, itd.).
Elitis - Davčno svetovanje in davčni pregledi

Storitve davčnega svetovanja nudimo na področju:

 • Obdavčitve fizičnih oseb z dohodnino.
 • Obdavčitve pravnih oseb.
 • Davka na dodano vrednost.
 • Obdavčitve nepremičnin.
 • Trošarin.
 • Davčnih odtegljajev ter vseh drugih oblik davka.

Davčni svetovalci izvajajo storitve na področju davčnega svetovanja tako za fizične osebe kot za gospodarske družbe, samostojne podjetnike ter druge oblike organiziranja (društva, zadruga, zavodi).

Back To Top