skip to Main Content

Finančne in druge storitve

V okviru finančnih in drugih storitev ponujamo strankam svetovanje, pomoč in pripravo dokumentacije pri ustanovitvi podjetja, pri najemanju posojil, prijavah na razpise in drugih področjih.

Elitis - Finančne in druge storitve

V okviru finančnih in drugih storitev ponujamo strankam širok spekter storitev na področjih:

  • Svetovanje pri ustanovitvi poslovnega subjekta.
  • Izdelava finančnih in poslovnih načrtov.
  • Pomoč pri pridobivanju novih posojil ter reprogramu obstoječih posojil.
    Priprava dokumentacije za prijavo na razpise (SID banka, Slovenski podjetniški sklad, ipd.).
  • Pregled poslovanja potencialnih kupcev z vidika sprejemanja odločitev izpostavljenosti z obstoječimi in novimi terjatvami do podjetja.
  • Administrativne storitve.
  • Priprava verižnih kompenzacij in odkupov terjatev.
Elitis - Finančne in druge storitve

Strankam nudimo tudi možnost priprave dokumentacije s področja varstva pri delu.

Za poslovne subjekte, ki potrebujejo poslovni naslov, nudimo tudi storitev VIRTUALNE PISARNE in sicer na naslovu Arja vas 102, 3301 Petrovče.

Back To Top