skip to Main Content

Kadrovske in pravne storitve

Odlična pravna pokritost in profesionalna pravna obravnava je tako na voljo strankam v kombinaciji z vodenjem računovodstva, davčnim in finančnim svetovanjem.

Elitis - Kadrovske in pravne storitve

V okviru kadrovskih in pravnih storitev ponujamo strankam širok spekter storitev na področjih:

  • Izvršilnega prava (priprava opominov, vlaganje izvršilnih predlogov, priprava ugovorov in drugih pisanj v postopku, prijave v stečajno maso itd.).
  • Delovnega in socialnega prava (priprava pogodb o zaposlitvi, priprava internih aktov in pravilnikov, vodenje postopkov prenehanja delovnih razmerij, pripravo dokumentacije za javne razpise v zvezi z zaposlitvijo delavcev, napotitve delavcev v tujino itd.).
  • Storitve za tujce (ustanavljanje in registracija podjetij, pridobivanje dovoljenj za prebivanje in delo, pridobitev davčne številke, svetovanje pri obdavčitvah in delovnih zakonodaji, itd.).
  • Obligacijskega prava (priprava in pregled pogodb, svetovanje pred sklenitvijo pogodbe, ocena tveganj, pogajanja o sklenitvi pogodbe, uveljavljanje pravic na podlagi sklenjenih pogodb, itd.).
Back To Top